Disclaimer


Hoewel Connection ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan zij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. Connection kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. Connection  accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt. Connection kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.


Hyperlinks


Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop Connection geen invloed heeft. Connection kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.


Copyright


Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.


Juridische geldigheid van de disclaimer


Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.


 


 

Meer weten over
ons onderscheidend parttime concept?

Klik hier of bel 0317-621300